Ambtelijk opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Detachering
Delen

Over de opdracht

In het kort: Je gaat projectmanagers aansturen bij de realisatie van maatschappelijke voorzieningen in Amsterdam, binnen heldere kaders en met strategische sturing. Je bent het bestuurlijke aanspreekpunt en werkt aan verbinding binnen de organisatie.

Opdrachtomschrijving
• Jij bent degene die ervoor zorgt dat er 20 tot 30 maatschappelijke voorzieningen in Amsterdam worden gerealiseerd. Jouw belangrijkste taak is het aansturen van projectmanagers in deze projecten.
• Het is jouw verantwoordelijkheid om de ruimte te creëren en te bewaken waarin projectmanagers effectief kunnen handelen: je voorziet hen van duidelijke richtlijnen, benodigde middelen en strategische begeleiding.
• Samen met andere opdrachtgevers bewaak je de samenhang van het portfolio van opdrachten binnen de directie en geef je advies over structurele verbeteringen, met name gericht op de verdere professionalisering van de organisatie.
• Maatschappelijke Voorzieningen bestaat uit een dynamische groep professionals die, door hun diverse expertise en focus op ontwikkelingsvraagstukken, invulling geven aan de ambities van Amsterdam voor een inclusieve, leefbare en gezonde stad.
Als Ambtelijk Opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het succesvol afronden van een opdracht binnen duidelijk afgebakende kaders. Je start met een vastgestelde startnotitie voor een project. Jij begeleidt het besluitvormingsproces voor het plan van aanpak, programma van eisen, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp en werkt nauw samen met het Projectmanagementbureau (projectmanagers) en Gemeentelijk Vastgoed (lijnmanager, toekomstig eigenaar en bouwmanagers). Je neemt de juiste beslissingen wanneer de kaders (menskracht, tijd, geld) van een project onder druk komen te staan en fungeert als bestuurlijk aanspreekpunt. Je focus ligt voornamelijk op het realiseren van jeugd-, zorg- en basisvoorzieningen en sportvoorzieningen.
Deze rol vereist naast inhoudelijke kennis voornamelijk samenwerking en het leggen van verbindingen. Binnen de afdeling MV werk je samen met de regisseurs en gebiedsadviseurs. Je zorgt voor de afstemming met andere directies binnen de gemeente (Jeugd, Zorg, Projectmanagementbureau, Gemeentelijk Vastgoed en Grond & Ontwikkeling) en bent het aanspreekpunt voor de verantwoordelijke bestuurders: je houdt hen actief op de hoogte van de voortgang en eventuele obstakels en legt indien nodig bestuurlijke keuzes voor. Je vertegenwoordigt, positioneert en profileert Maatschappelijke Voorzieningen vanuit het Ambtelijk Opdrachtgeverschap zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Je bouwt en onderhoudt relaties met alle relevante ketenpartners.
Je maakt deel uit van het team Opdracht & Realisatie, een klein en relatief nieuw team binnen een jonge afdeling. We werken hard aan het verbeteren van onze werkwijze en samenwerking binnen onze afdeling en andere gemeentelijke directies. Daarom zijn we op zoek naar een ervaren, nieuwsgierige collega die geduldig is en in staat is om goede vragen te stellen en verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en disciplines. De wereld van maatschappelijke voorzieningen is dynamisch en we zoeken iemand die het overzicht behoudt en kan bijdragen aan projectmatig werken en denken binnen de organisatie.
Werkzaamheden
• Je vertegenwoordigt, positioneert en profileert Maatschappelijke Voorzieningen vanuit het Ambtelijk Opdrachtgeverschap binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Je bouwt en onderhoudt relaties met alle relevante ketenpartners;
• Je houdt politiek gevoelige dossiers in de gaten en zorgt ervoor dat deze tijdig worden besproken. Je bent het bestuurlijk aanspreekpunt;
• Je pakt complexe vraagstukken of processen aan die meerdere domeinen en gebieden bestrijken en betrekt hierbij collega’s uit verschillende domeinen, zoals fysiek en sociaal domein en de stadsdelen.
• Je blijft kritisch op het verbeteren van werkprocessen en het wegnemen van interne obstakels;
• Je bespreekt de voortgang van een project, eventuele dilemma’s en de planning met de projectmanagers;
• Je overlegt met alle belanghebbenden over de eisen met betrekking tot een nieuwe maatschappelijke voorziening.
Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!
Amsterdam bouwt aan een complete, leefbare en ongedeelde stad. Prettig wonen gaat hand in hand met leren, bewegen en recreëren. De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) brengt de veranderende stad en de beleidsambities samen in een richtinggevende koers, draagt deze koers uit en zorgt voor heldere kaders, werkwijzen en richtlijnen. Zo zorgt zij samen met haar partners in het sociale en fysieke domein voor het inzichtelijk maken van de opgave, om op de juiste plekken in de stad voorzieningen te realiseren en te exploiteren.
Bij MV werken ruim 60 collega’s, verdeeld over drie afdelingen: Stad & Gebied, Opdracht & Realisatie en onderwijshuisvesting. Als ambtelijk opdrachtgevers maak je deel uit van het kleine maar ambitieuze afdeling Opdracht&Realisatie met collega’s uit verschillende disciplines. Binnen het team wordt onder meer gewerkt aan het voorbereiden van voorzieningen op het gebied van Jeugd, Zorg, Basisvoorzieningen, Onderwijs en Sport. Denk aan buurtkamers, jongerencentra, noodopvang etc. Het managementteam bestaat uit vier managers en de strategisch adviseur. We werken vanuit het Stadhuis aan Amstel 1.

Eisen

LET OP: Het is voor onze opdrachtgever noodzakelijk dat je aan al de gestelde functie-eisen kunt voldoen. Dit moet overtuigend blijken uit je CV. Alleen dan is reageren op deze opdracht zinvol.

– Deze opdracht is alleen in te vullen via detachering (je komt tijdelijk bij ons in dienst tegen een vast maandloon) – Toevoegen motivatie Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd. – CV toevoegen U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot. Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen. – Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met opdrachtgeverschap van de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. – Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft beschikt over een relevant netwerk binnen vakgebied en/of de gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. – Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft kennis van complexe integrale haalbaarheids- of inpassingsvraagstukken van maatschappelijke voorzieningen, zowel bij nieuwbouw als transformatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. – Referentie U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat. Vul in: – organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn. – Draaideurconstructie De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Let op antwoordmogelijkheden: – Ja, kandidaat heeft geen ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam. – Nee, kandidaat heeft wel een ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam (KO). – Opleiding De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd. – Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met projectmatig werken. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. – Verificatie kennis Verificatie van de kennis van de kandidaat. – Verificatie Ervaring Verificatie van de ervaring van de kandidaat. – Beheersing competenties Beheerst de kandidaat de competenties op de bijbehorende niveaus zoals hieronder genoemd. – Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Wensen

LET OP: Op basis van de wensen van onze opdrachtgever wordt bepaald of je eventueel wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Het is dus noodzakelijk dat je ook op de wensen een sterke match hebt.

– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de realisatie van opvanglocaties (woonzorgvoorzieningen, winteropvang). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. – De aangeboden kandidaat heeft ervaring met gemeentelijke participatietrajecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. – Omgevingsbewustzijn: Expert niveau.

Procedure

De sluitingsdatum van deze opdracht is de harde deadline van onze opdrachtgever.

  • Om je krachtig voor te kunnen dragen hebben wij minimaal één werkdag nodig om samen met jou alle bescheiden in orde te maken.
  • Wanneer je interesse hebt in deze opdracht en overtuigd bent van een sterke match, reageer dan direct!
  • Naast een actueel en op de opdracht gericht CV zullen wij altijd vragen om een bondige persoonlijke motivatiebrief (inclusief een toelichting per functie-eis en -wens) en een indicatief uurtarief.


Op basis van deze informatie kunnen wij voor je aan de slag! We nemen contact met je op om alle verdere details goed door te nemen en duidelijke afspraken met je te maken.

Reageer nu op

Ambtelijk opdrachtgever

Let op: Contractvorm voor deze opdracht is detachering


Wij staan voor je klaar!

(ma - vr 09:00 - 17:00)

Bureau/partner?

Neem contact op!

Relevante opdrachten

Interesse, en overtuigd van een sterke match?

Mogen wij je helpen met zoeken?

Wij helpen je graag met het vinden van een passende opdracht in het publieke domein! Interim of detachering? Neem contact met ons op dan gaan wij vrijblijvend persoonlijk voor je op zoek!