Wet DBA: De belastingdienst gaat handhaven!

Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024

Vanaf 1 januari 2025 gaat de Belastingdienst de Wet DBA handhaven. Dit betekent dat de Belastingdienst zal beoordelen of arbeidsrelaties kwalificeren als zelfstandige arbeid of als een dienstbetrekking. Dit heeft potentieel impact op alle zelfstandig ondernemers!