|

Aanpak schijnzelfstandigheid – ZZP wetgeving

Er wordt voorgesteld de Wet VBAR te splitsen in twee delen. Welke zijn dit en wat betekend dit voor jou als ZZP'ers in het publieke domein?
Karien-van-Gennip

In ons eerder bericht informeerden we iedereen al over de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelatie en Rechtsvermoeden (Wet VBAR). Vanwege de potentieel grote impact op ZZP-ers binnen het publieke domein zullen wij periodiek updates blijven geven.

De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Wet VBAR

Recentelijk hebben Tweede Kamerleden van Nieuw Sociaal Contract, SGP en VVD een motie ingediend om het wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelatie en Rechtsvermoeden (Wet VBAR) te splitsen in twee delen. We leggen graag de twee delen uit:

Deel één: Rechtsvermoeden van werknemerschap
Het eerste deel van het wetsvoorstel draait om het instellen van een rechtsvermoeden van werknemerschap onder een bepaald uurtarief. Dit tarief ligt rond de €33 per uur. Deze maatregel, voorgesteld op basis van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER), heeft tot doel ZZP’ers met een laag uurtarief meer onderhandelingsmacht te geven en werkgevers te ontmoedigen om ZZP’ers in te huren voor oneerlijk lage tarieven. In het wetsvoorstel van de minister (Karien van Gennip) wordt voorgesteld dat ZZP-ers die onder het uurtarief van €33 per uur werken direct gelijk krijgen van de rechter als zij vinden dat ze recht hebben op een dienstverband. Voor de professionals die werkzaam zijn binnen de overheid als ZZP-ers zal dit deel van de wet, vanwege het genoemde uurtarief, weinig tot geen impact hebben.

Deel twee: Vernieuwde criteria voor inhuur van ZZP’ers
Echter, het tweede deel van het wetsvoorstel is waar de discussie echt om draait. Dit deel omvat vernieuwde criteria voor de inhuur van ZZP’ers, wat veel weerstand heeft opgeroepen, ook bij OverheidZZP. Tijdens een internetconsultatie bleek dat zowel ZZP’ers, opdrachtgevers als bemiddelaars massaal tegen deze nieuwe criteria zijn. Ook politici, met uitzondering van het CDA, hebben kritiek geuit op deze aspecten van de wetgeving. Deze criteria zullen het heel lastig maken om als ZZP-er te blijven werken, zeker binnen het publieke domein, en ook voor ZZP-ers met hoge uurtarieven!  

Motie voor splitsing

Om vooruitgang te boeken en prioriteit te geven aan het deel van de wet waar weinig kritiek op is (deel 1), hebben Kamerleden een motie ingediend om de wet te splitsen. Dit zou betekenen dat het rechtsvermoeden van werknemerschap snel kan worden ingevoerd, terwijl er meer tijd wordt genomen om de kritieken op de nieuwe criteria te verwerken.

Minister van Gennip zet plannen door
De minister heeft aangegeven weinig te voelen voor het splitsen van de wetgeving. Ze zal het wetsvoorstel doorzetten en het zal vervolgens opnieuw worden besproken door de 2e kamer.

Toekomstige stappen

Hoewel de discussie over de wetgeving dus nog voortduurt, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op jouw positie als ZZP’er. We blijven alert op verdere ontwikkelingen en zullen je op de hoogte houden van eventuele veranderingen die relevant zijn voor jouw situatie.

Vind jouw nieuwe opdracht binnen onze 500+ openstaande opdrachten