Slideshow

  • Slide1
    5000+ ZZP-ers met een passie voor het publiek domein
  • Slide2
    Verbinding tussen overheden en ZZP-ers
  • Slide3
    Maak ook verbinding met ons unieke netwerk!
Opdrachten

Opdrachten (8)

maandag, 25 juni 2018 18:58

Privacybeheerder AVG

Written by

20-36 uur/week, 3-6 mnd.

In deze afwisselende en brede functie adviseer je ons over de AVG en ondersteun je de Functionaris Gegevensbescherming. Een belangrijke taak is het doorlopen van het register van verwerkingen met alle afdelingen binnen de gemeente. Samen met de afdelingen onderzoek je of het register compleet is, en beoordeel je per gegevensverwerking de subsidiariteit, proportionaliteit en noodzakelijkheid. Je checkt de aan- of afwezigheid van verwerkersovereenkomsten. Zo nodig stel je deze overeenkomsten op. Ook stel je teksten op die gebruikt kunnen worden in formulieren, e-mails en brieven. Er zijn veel vragen vanuit de organisatie over hoe we moeten omgaan met de nieuwe privacyregels. Je beantwoordt deze vragen en documenteert dit in een (veel gestelde vragen) handboek voor de hele organisatie. 

Functie-eisen

-          Je bent jurist of aankomend jurist en je hebt ruime kennis van alle wetgeving rondom Privacy (zoals onder andere AVG, oude WBP en BRP);

-          Je bent praktisch ingesteld en kan wettelijke uitgangspunten omzetten in een praktische uitvoering;

-          Gemeentelijke werkervaring is een pré.

Interesse? Mail je CV en scherp uurtarief aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

woensdag, 13 september 2017 10:44

Omgevingsrecht jurist - Gesloten kandidaten voorgesteld

Written by

Jurist, met aandachtsgebied omgevingsrecht

32 uur per week voor de periode van oktober 2017 tot en met maart 2018

Reageer direct met CV, korte toelichting en uurtarief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Deze gemeente in de regio Haarlem zoekt een jurist voor de afdeling Beleid, team juridische ondersteuning, die ervaring heeft met het omgevingsrecht.
De functie betreft een tijdelijke functie voor 6 maanden.

Functie-inhoud

• het vertegenwoordigen van de gemeente bij bezwaar- en beroepsprocedures op grond van Wro, Wabo, Wob, APV, bijzondere wetten en subsidies;
• het opstellen van pleitnota’s ter verdediging van de beslissing;
• het opstellen van de processtukken in gerechtelijke procedures (bezwaar- en beroepszaken);
• het bestuderen en analyseren van veranderende wet- en regelgeving en adviseren over en voorbereiden van de implementatie daarvan;
• het vanuit (bestuurlijk) juridisch oogpunt verrichten van beleidsondersteunende werkzaamheden in het proces van beleidsvoorbereiding en –uitvoering en het bewaken van de juridische kwaliteit;
• het opstellen van verordeningen, subsidieregelingen, overeenkomsten, statuten en convenanten;
• het ondersteunen van medewerkers van zowel de afdeling Dienstverlening als Beleid bij het vinden van oplossingen voor juridische problemen en advisering in procedures (o.a. bestemmingsplanprocedures);
• participeren en adviseren binnen projectteams;
• het behandelen van Wob verzoeken.

Profiel

Academische opleiding Nederlands recht, specialisatie bestuursrecht. Een aantal jaren ervaring met ruimtelijke ordening en bouwrecht is essentieel. De gemeente streeft er naar het aantal juridische procedures te verminderen. De jurist dient daarom te beschikken over goede contactuele eigenschappen en in staat zijn om een bemiddelende rol te spelen bij conflicten in het omgevingsrecht.

Uurtarief
De opdrachtgever wenst in samenspraak tot een definitief uurtarief te komen. 

Informatie

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met OverheidZZP (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een rekenkamercommissie in de regio Amsterdam zijn wij met spoed op zoek naar een ervaren onderzoeker. 

Het betreft een kwalitatief onderzoek van beperkte omvang waarvoor een ervaren onderzoeker met spoed gewenst is.

Reageer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

donderdag, 20 april 2017 20:09

Senior Financieel Adviseur

Written by

Voor een gemeente in de regio Amsterdam zijn wij met spoed op zoek naar een Senior Financieel Adviseur Sociaal Domein.
Vooralsnog gaan wij uit van een opdracht van ongeveer 6 maanden. Een uitgewerkt profiel moet nog worden opgesteld, maar belangrijk is:
Direct beschikbaar, senioriteit, uitvoerige kennis van Sociaal Domein, goede kennis van GWS en CVision, energieke gangmaker, betrokken ZZP-er!
Stuur nu alvast CV met scherp uurtarief aan ons toe! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

OverheidZZP is exclusief in het eigen netwerk op zoek naar iemand die gemiddeld 4-6 uur per week een rekenkamercommissie kan ondersteunen bij diverse secretariële werkzaamheden. Bij goed bevallen kan dit nog iets toenemen in aantal uren.

Werkzaamheden omvatten onder andere het onder aansturing van de voorzitter van de rekenkamercommissie uitzetten van offerte-aanvragen en organiseren van startgesprekken.

Interesse? Mail CV, beschikbaarheid en uurtarief aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

woensdag, 01 februari 2017 12:55

(Gesloten) Coördinator Vastgoed

Written by

Gesloten, kandidaten voorgesteld.

 

OverheidZZP zoekt met spoed voor de periode 13-2-2017 tot minimaal 15-5-2017 mogelijk 15-6-2017 een coördinator vastgoed ai.
Ga uit van een periode van 17 weken en een inzet van 20 uur per week.

Werkzaamheden

1.       Eigenaarsrol gebouwd maatschappelijk vastgoed invullen.

Taak: er komen nu in steeds grotere frequentie vragen op het team af m.b.t. vastgoed. Hiervan moet de urgentie worden bepaald en eventueel worden opgepakt.

2.       Informeren van en afstemmen met portefeuillehouder en bestuur.

Taak: periodiek overleg met portefeuillehouder en daarmee prioritering van activiteiten in periode tot aanstelling coördinator vastgoed bepalen.

3.       Urgente vastgoed dossiers: verkoop 2 panden.

Taak: aansturen ingehuurde externe die praktisch de verkoop regelt.

4.       Vastgoedproject A opdrachtgeverrol 2 trajecten (contracten, erfpacht, kostendoor-belasting). (Notitie beschikbaar bij OverheidZZP)

Taak: deze projecten zijn belegd bij interne en bij 1 ingehuurde medewerker. Er moeten vanuit opdrachtgever/vastgoedeigenaarsrol beslissingen worden genomen. Ook moet voortgang bewaakt worden en op resultaat gestuurd worden.

5.       Vastgoedproject A Vastgoed/eigenaarsrol invullen o.a. wat betreft huisvesting partijen en bijvoorbeeld wensen verbouwing zorgpartij.

Taak: als contactpersoon naar deze partijen optreden en de noodzakelijke activiteiten organiseren. Hierbij is intern ondersteuning door medewerker in cluster vastgoed.

6.       Vastgoedproject A effectueren model voor exploitatie/facilitering.

Taak: Alle facilitaire en verhuuractiviteiten die nu belegd zijn bij stichting B moet op basis van het opgeleverde model door de coördinator vastgoed a.i. zelf praktisch georganiseerd worden deels binnen de gemeentelijke organisatie deel met externe partijen.

7.       Nieuwe huisvesting voor Partij C. In de huidige huisvesting zijn te veel (veiligheids)problemen om hen nog langer in de huidige huisvesting te blijven huisvesten.

Taak: de coördinator vastgoed a.i. is projectleider van het project om de boodschappenmand onder te brengen in andere huisvesting. Hiervoor zijn twee alternatieve locaties op het oog.

In dit project kan gebruik worden van een medewerker uit het team die kan ondersteunen.

8.       Afstemming met team D over door hen nieuw op te stellen IHP voor onderwijshuisvesting.

Taak: binnen team D wordt gewerkt aan een IHP. Er moet met de projectleider van dit project worden afgestemd dat de juiste vastgoedbeslissingen worden genomen.

Profiel ai invulling van positie

Voor de beschreven werkzaamheden die ai moet worden uitgevoerd zoekt OverheidZZP een stevige persoonlijkheid met aantoonbaar veel kennis van en ervaring met vastgoed, huisvesting en facilities. Verder is een handson metaliteit en ook inhoudelijke kennis nodig om met name werkzaamheid 6 uit te voeren. Qua kaliber zoeken we iemand die in de buurt komt van het profiel voor de nog te werven vaste coördinator Maatschappelijk Vastgoed (Profiel beschikbaar bij OverheidZZP)

 

Half februari 20 uur beschikbaar en interesse?
Reageer uiterlijk zaterdag 5-2 aanstaande MET CV en aanbiedingsbrief in WORD (in de brief een beschouwing op de beschreven werkzaamheden, een uurtarief (incl bemiddelingsfee OverheidZZP en de beschikbaarheid(sontwikkeling) in uren en welke dagen). Gebleken passende kandidaten zullen wij nadere achtergrond documentatie verstrekken! Reageer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Inmiddels voldoende kandidaten met ons in contact.

 

Voor een rekenkamercommissie in de regio Alkmaar zoeken wij een ervaren rekenkameronderzoeker voor het uitvoeren van een quick-scan onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van bestedingen en beleid op een specifiek thema. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door middel van het analyseren van relevante stukken (beleidsplannen, beheerplannen etc), aangevuld met interviews met beleidsontwikkelaars en eventueel bewoners. Vanwege het quick scan karakter wordt gedacht aan max 2 interviews. De resultaten worden weergegeven in een korte rapportage, een zogenaamde Rekenkamerbrief. Een dossier met relevante stukken is reeds beschikbaar bij de Rekenkamercommissie. Uitvoering en afronding van het onderzoek staat gepland voor februari en maart. Wij zoeken nadrukkelijk alleen kandidaten die ervaring hebben met het uitvoeren van onderzoeken voor rekenkamercommissies. Reageer zsm met CV via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

zaterdag, 17 december 2016 16:26

Informatieadviseur Sociaal Domein "GESLOTEN"

Written by

Ingevuld!

Per direct tot ten minste 1 april 2017 en met spoed gezocht!

Hij/zij moet als “spin in het web” fungeren en is als zodanig niet alleen de verbindende schakel met maar ook de vraagbaak voor de business tav. de informatievoorziening voor het Sociaal Domein.

Werkzaamheden

Van de interim informatieadviseur wordt verwacht dat hij/zij in eerste instantie op hoofdlijnen een stakeholderanalyse en een (functionele) informatiearchitectuur schetst voor het Sociaal Domein. Naast een meer algemene advies- en “spin het web”-rol verwachten we overall (bege)leiding van en zonodig inhoudelijke ondersteuning op een aantal projecten / onderwerpen:

-    Implementatie gezamenlijke backofficeapplicatie. Momenteel staat de aanbesteding in de markt. Medio Q1 start de (gefaseerde) implementatie, waarbij in nauw overleg met de betreffende leverancier de detailinrichting nader dient te worden gespecificeerd en gerealiseerd (incl. harmonisatie en optimalisatie van werkprocessen, management- en sturingsinformatie, etc.). Als informatieadviseur ben je oa. hét aanspreekpunt mbt. I&A voor de projectleider vanuit de business.

-    Doorontwikkeling gezamenlijke frontofficeapplicatie. Dit betreft het al deels in gebruik genomen RIS van InfoRing, waarbij de nieuwe modules Zorg, Overlast & Signalen en Jeugd & Veiligheid deskundige ondersteuning van en vertaling naar de uitvoeringsteams vergen.

-    Aansluiting bij verschillende regionale samenwerkingsinitiatieven tav. Jeugd, incl. implementatie van een nieuwe inkoopsystematiek Jeugdhulp.

-    Privacy en gegevensbeveiliging (waaronder de invoering van beveiligd berichtenverkeer / ZorgMail) en andere technische maatregelen (incl. realisatie van een aantal koppelingen).

Reageer direct met CV, Motivatie en uurtarief (allen in word!) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.